FAQ

Monero je ohodnoceno, protože si ho lidé chtějí koupit. Poku by ho nikdo nekupoval, pak by žádnou hodnotu nemělo. Hodnota Monera se zvyšuje, když poptávka převyšuje nabídku a snižuje se, když naopak nabídka převyšuje poptávku.

Monero můžete zakoupit na burze či přímo od jednotlivce. Alternativou je těžba Monera, kdy obržíte mince jako odměnu za vytěžení bloku.

Mnemonický seed je soubor 25 slov, které mohou být použity k obnovení účtu prakticky odkudkoli. Uložte si tato slova na bezpečné místo a s nikým je nesdílejte. Tento seed můžete použít k obnovení účtu i v případě, že se Vám rozbije počítač.

Monero využívá tří různých anonymizačních technologií. Ring signatures (kruhové podpisy), ring confidential transactions (kruhové důvěrné transakce) a stealth adresy (skryté adresy). Tyto technologie kryjí identitu odesílatele, přeposílanou částku i identitu příjemce. Všechny transakce v síti jsou anonymní z pověření, nemůže dojít k tomu, že někdo omylem pošle neanonymní transakci. Tento prvek je jedinečný právě pro Monero. Ohledně ochrany soukromí tak potřebujete důvěřovat jen sami sobě.

Pokud jste lokálně ve full node módu, musíte na svůj počítač zkopírovat celý blockchain. Toto může trvat dlouho, zejména máte-li starší hard drive nebo pomalé internetové připojení. Pokud využíváte vzdálený uzel (remote node), váš počítač i tak potřebuje kopii všech výstupů a to může trvat i několik hodin. Buďte trpěliví a pokud jste ochotni obětovat část ochrany soukromí za rychlejší synchronizaci, zvažte použití tzv. lightweight peněženky.

V případě lightweight peněženky poskytnete svůj view key uzlu (node), který za vás prohledává blockchain a vyhledává příchozí transakce na váš účet. Tento uzel bude vědět, že jste obrželi peníze právě vy, ale nebude vědět kolik a od koho, případně komu je posíláte. V závislosti na softwaru vaší peněženky můžete využít uzlu, který sami kontrolujete, k zamezení narušení soukromí. Pro maximální zabezpečení používejte klasickou peněženku, která využívá váš vlastní uzel.

Monero není založeno na Bitcoinu ale na protokolu CryptoNote . Bitcoin je transparentní systém, kde lidé mohou pohodlně dohledat kolik přesně peněz kdo komu poslal. Monero tyto skutečnosti kryje, aby poskytlo uživatelům naprosté soukromí pro všechny transakce. Disponuje dynamickou velikostí bloku, dynamickými poplatky, funguje na bázi odměny za vykonanou práci (proof-of-work) bez nutnosti ASIC čipů, má odlišný způsob emise mincí a další.

Ne, Monero nemá pevně stanovený velikostní limit. Velikost bloku se může měnit v závislosti na poptávce. Je zde určité omezení rychlosti růstu, aby se zamezilo přehnanému zvětšování bloku.

Blockchain je systém, do kterého se ukládá kopie všech záznamů o provedených transakcích v síti Monero. Každé dvě minuty se vytvoří nový blok, který obsahuje poslední provedenou transakci a přidá se do blockchainu. Řetězec pak dovolí síti, aby ověřila, že dané účty disponují určitou částkou a učiní je odolnými proti útokům a snahám o centralizaci.

Kovri je I2P router psaný v jazyce C++. I2P je anonymní síť, podobně jako Tor, s několika technickými rozdíly. Kovri je samostatný projekt, ale bude spolupracovat s Monerem a s dalšími projekty. Kovri kryje vysílání transakcí tak, aby ostatní uzle neviděly, kdo transakce zadal. V případě nepříznivých poddmínek může Kovri skrýt veškerý provoz na Monero síti přes I2P tak, aby lidé vůbec nevědděli, že je Monero používano. Kovri je momentálně v alfa verzi a není plně integrováno do Monera. Pro více informací ke Kovri navštivte web projektu.

Zastupitelnost měny je jednoduchá vlastnost peněz, která spočívá v tom, že není rozdíl mezi dvěma různými jednotkami měny dokud mají stejnou hodnotu. Když si dva lidé vymění jednu "desetiminci" a dvě "pětimince", žádný z nich netratí. Pojďme si ale představit, že všichni vědí, že "desetimince" byla v minulosti použitá k ransomware útoku. Provede ta druhá osoba výměnu i tak? Pravěpodobně ne, i když ta osoba držící desetiminci nemá s útokem nic společného. Toto představuje problém, protože příjemce peněz by musel neustále kontrolovat přijímané mince tak, aby se k němu nedostaly ty nečisté. Monero je zastupitelné a to znamená, že lidé tuto kontrolu podstupovat nemusí.

Každý výstup Monero transakce je unikátně spojen s key image, který může být vygenerován pouze vlastníkem daného výstupu. Key images, které jsou použity více než jednou, jsou odmítnuty těžaři jako duplikáty a nemohou být do platného bloku přidány. Když přijde nová transakce, těžaři ověří, že key images ještě nebyly použity v některých předchozích transakcích a potvrdí že nejde o duplikát.

Stejně tak víme, že množství v dané transakci je platné, přestože hodnota vstupu, který utrácíte a hodnota výstupu, který posíláte jsou šifrovány (a jsou skryté všem kromě příjemce). Částky jsou šifrovány pomocí Pedersenova závazkového schématu, což znamená, že nikdo z pozorovatelů nevidí hodnotu vstupu a výstupu, ale výpočty v Pedersonově závazkovém schématu určí, že Monero nebylo vytvořeno "z ničeho".

Pokud je šifrovaná částka výstupu, který vytvoříte, stejná jako vstup, který utrácíte (včetně nešifrovaného poplatku za transakci), pak máte legitimní transakci a víte, že Monero nebylo jen tak vytvořeno "z ničeho". Pedersenovo závazkové schéma přestavuje možnost ověření rovnosti transakcí, ale přesná hodnota transakce v jednotkách Monera ani hodnota vstupů a výstupů nemůže být nijak určena.