Adresář

Základy

Abyste mohli procházet I2P stránky nebo služby s Kovri, budete potřebovat adresář. Adresář vám dovolí přeložit I2P weby a služby, které používají .i2p doménu nejvyšší úrovně na adresu, které bude I2P síť rozumět.

Bez adresáře byste totiž používali base32 adresu pokaždé, kdy navštívíte nějaký I2P web/službu - a to rozhodně nechcete!

Bližší informace

Protože DNS na I2P síti neexistuje, Kovri také nevyužívá DNS nebo jiné rozlišení kanonického názvu hostitele. Namísto toho Kovri páruje @lokálního hostitele s cílovou base64 adresou v sumáři. Jakmile je do vašeho adresáře vložen sumář, můžete přeložit vaši nejoblíbenější stránku na .i2p doméně na použitelné I2P cílové místo.

Jak vytvořit adresář

Výchozí nastavení vaší instalace bude mít standardní veřejný sumář s názvem hosts.txt, který naleznete v Data Directory (datový adresář). Po spuštění si Kovri sumář nahraje a natáhne další sumáře, které jste označili. Po dokončení nahrávání bude váš adresář náležitě naplněn. Pro podrobnosti, jak spravovat sumář, přejděte na sumář.

Aktualizování adresáře

Momentálně existuje několik způsobů jak aktualizovat váš adresář.

  1. Využijte Jump Service pro vložení I2P adresy do adresáře
  2. Využijte Jump Service na zkopírování/vložení adresy do vašeho soukromého sumáře
  3. Manuálně přidejte či odeberte ze soukromého sumáře

Poznámka: Kovri prochází intenzivním vývojem. V budoucnu pravděpodobně budou jednodušší způsoby, jak adresář aktualizovat

Adresář / Specifikace k pojmenování

Pro podrobnější informace ke specifikaci navštivte odkaz Adresář a pojmenování.