Airgap

Základy

Airgap, někdy také "air gapping", je jedním z prostředků pro síťovou bezpečnost na jednom nebo více počítačích, jež zajišťuje, že bezpečná počítačová síť je fyzicky oddělená od nezabezpečených sítí jako třeba veřejná internetová síť nebo nezabezpečená LAN [2]. Název je inspirován technikou, která zřizuje fyzicky oddělenou síť od ostatních sítí (a vytváří tak koncepční vzduchovou mezeru). Airgap nemusí být absolutní, protože sítě se zvláštními kryptografickými zařízeními, které mohou posílat pakety nezabezpečenými sítěmi bez ohledu na velikost nebo rychlost, mohou být brány za "air gapped" (ve vzduchové mezeře), protože počítače na obou stranách mezery nemají způsob, jak spolu komunikovat.

Převzato z https://en.wikipedia.org/wiki/Air_gap_(networking)