Přebytek (change)

Základy

Jde o určitou monero částku, která odejde jako součást dané transakce, ale doputuje zpět k vám a ne k příjemci.

Více informací

Monero software peněženka pracuje s přebytkem automaticky, ale pokud odesíláte transakci, jde o vstup který řídíte vy a dáváte Monero síti příkaz k tomu, co s ním má udělat. Vstup je "vklad" na účet, který můžete utratit. Výstup je součást transakce, která říká Monero síti, kam má prostředky odeslat.

V rámci jednoho účtu můžete mít několik vstupů v několika různých denominacích. (Např.: v pátek vložíte 0,5 XMR a v sobotu 0.75 XMR). Takže když máte následně transakci se vstupem 0.5 XMR, ale ve skutečnosti chcete odeslat jen 0.1 XMR, transakce bude obsahovat poplatek těžaři a přebytek, který se vám vrátí, bude výstup transakce zpátky k vám (toto je nazýváno jako přebytek neboli "change"). Až je transakce provedena, přebytek je zpřístupněný prostřednictvím vstupu, který můžete opět rozdělit a odeslat v rámci nové transakce.