Clearnet (veřejný internet)

Základy

Když používáte internet na věci jako zpravodajství, email, sociální sítě nebo i Monero, s největší pravděpodobností používáte clearnet připojení. To znamená, že všechna vaše připojení mohou být sledována a monitorována přes:

  • vašeho ISP (poskytovatel internetového připojení)
  • stránku/službu/osobu, se kterou komunikujete
  • Five Eyes - anglofonní sdružení zpravodajských služeb

a i když použijete HTTPS nebo nějaký obdobný protokol (který šifruje váš přenos dat), vaše stopy nejsou kryté ani anonymní, takže se pohybujete veřejně.

Bližší informace

Tradiční VPN vás před clearnetem neochrání (protože clearnet stále využíváte, jen je zde na rozdíl od užívání bez VPN extra proxy), pro zamezení přímého přístupu do clearnetu byste měli používat anonymní překryvnou síť

Tyto technologie vás mohou ochránit před clearnetem tím, že vytvoří anonymní síť nad clearnetem tak, aby byly vaše aktivity šifrované a zároveň anonymní.

Zde je přesný interaktivní diagram poskytnutý EFF který popisuje, jak spolu souvisí clearnet a Tor. Stejný koncept (přibližně), co se týče anonymity, funguje u Kovri a I2P s následujícími výjimkami:

  • Kovri nepoužívá výstupní uzle (exit nodes), když se připojuje na Eepsite
  • Nikdy nemusíte opouštět I2P síť
  • Nepotřebujete HTTPS k tomu, abyste mohli používat Kovri (s výjimkou Reseedu)