Data Directory

Základy

V závislosti na vašem OS, Kovri v současnosti ukládá všechna run-time data do následujícího adresáře (directory):

  • Linux/FreeBSD:
    • $HOME/.kovri
  • OSX:
    • $HOME/Library/Application\ Support/Kovri
  • Windows:
    • "$APPDATA"\\Kovri

Toto obsahuje také konfigurační soubory, adresář, certifikáty a zdroje.