Cílová destinace

Základy

cíl (Destination) je I2P In net adresa finálního endpointu, ke kterému se snažíte připojit (příklad: I2P web, služba nebo Monero uzel). Může jít i o lokální cílovou destinaci ke které se potřebují připojit další peers, aby měli kontakt se kterým budou komunikovat (podobně jako u Clearnetu, kde je vaše IP předána webu, ke kterému se připojíte, aby věděl, kam má zaslat zpět požadované informace).

Bližší informace

I2P cíl může být šifrován do base32 adresy nebo base64 adresy. Většinu uživatelů bude zajímat zejména base32 adresa nebo .i2p hostname zatímco interně, Kovri / I2P adresář používá base64 adresy. Nakonec jsou ale všechny cílové destinace v I2P klíče o 516 (nebo více) bajtech.

256 bajtový veřejný klíč key + 128 bajtový podpisový klíč + a nulový certifikát = 516 bajtů v hodnotách Base64

Poznámka: Certifikáty nejsou nyní využívány, ale pokud by byly, klíče by byly delší.