Garlic-Encryption

Základy

Garlic Encryption je I2P implementace Message based vrstveného šifrování (podobně jako flow-based Onion-Routing).

šifrování zpráv ve vrstvách umožňuje posílání zpráv přes posloupnost několika proxy a zároveň před nimi (a před kýmkoli jiným) chránit samotný obsah zprávy. vrstvené šifrování je fundamentální prvek Kovri, I2P, a Toru a je základním stavebním kamenem pro zabezpečení anonymity uvnitř těchto mnohovrstevnatých sítí.

Bližší informace

U Garlic Encryption je primární rozdíl mezi Kovri/I2P a Tor následující:

Poznámky

Pro více informací přejděte na Garlic Routing.