Garlic Routing

Základy

Pojem Garlic Routing má rozmanitou historii a různé interpretace. V současnoti Monero definuje Garlic Routing jako způsob, kterým Kovri a I2P tvoří Message-based anonymní vrstvu sítě prostřednictvím Internet peers.

garlic šifrování Garlic Routingu je podobné vrstvenému šifrování Onion routingu a efektivně kryje IP adresu odesílatele a zabezpečuje informace odesílatelem poslané do cíle (a naopak).

Historie

V písemné formě se s pojmem Garlic Routing setkáváme v červnu 2000 u práce Rogera Dingledina s názvem Free Haven Master's thesis (Kapitola 8.1.1) jako s derivací Onion Routingu.

V řijnu 2016 #tor-dev nabízí pozadí vzniku pojmu Garlic Routing:

Nick Mathewson:

[Myslím, že zde byla snaha najít nějakou rostlinu, jejíž struktura by se podobala "děravému potrubí" toru, ale nejsem si vědom, že bychom se na něčem dohodli.]

Roger Dingledine:

během free haven brainstormingu došlo k situaci, kdy někdo po popisu mechanismu routingu vykřikl "garlic routing" a všichni se začali smát, takže jsme si všichni mysleli, že jsme název vymysleli v tomto okamžiku.

Poznámka: Nick Mathewson a Roger Dingledine poskytli svolení k uveřejnění těchto citací.

Bližší informace

Technicky vzato, se na Kovri a I2P, Garlic Routing vztahuje cokoli/vše z následujícího:

Poznámka: přestože Tor používá vrstvené šifrování, TOR nevyužívá EIGamal a není založen na zprávách (message-based)

Více naleznete v garlic šifrování.

Poznámky

  • Co se týče Onion/Garling Routingu, jiná forma chápání vrstveného šifrování je vyměnit cibuli/česnek za matrjošku - každá vnější/vnitřní panenka má zámek a veřejný klíč k předchozí/další panence.
  • Více technických detailů k garlic routingu, najdete v Java I2P sekce Garlic Routing