I2NP

Základy

Z Java I2P:

I2NP řídí směrování zpráv mezi routery a vybírá, jaký přenos využije pro komunikaci s partnerskými uzly (peers), které podporují několik typů přenosu.

Bližší informace

Z Java I2P:

I2NP (I2P Network Protokol) zprávy mohou být využity pro one-hop, router to router a point-to-point zprávy. šifrováním a zabalováním zpráv do jiných zpráv je umožněno jejich bezpečné odeslání přes několik segmentů směrování až do cíle. I2NP nespecifikuje ani nevyžaduje konrétní přenosovou vrstvu ale vyžaduje aby byl využit alespoň jeden přenos.

Pokud chce cíl poslat zprávu do jiného cíle, poskytne lokálnímu routeru nejen strukturu cíle, ale i nezpracovanou posílanou zprávu. Router poté rozhodne, kam ji odešle a doručí ji přes odchozí tunely s příkazem endpointům (koncový bod) aby ji poslali dál na příslušný příchozí tunel, odkud je odeslána dál do endpointu toho tunelu a zde je zpřístupněna cíli pro příjem.

Poznámky

Pro více informací navštivte I2NP protokol a specifikace.