I2PControl

Základy

I2PControl je JSONRPC2 API pro Kovri a Java I2P jež umožňuje I2PControl klientovi vzdáleně kontrolovat/monitorovat běžící program.

Dvě dostupné verze I2PControl klienta jsou qtoopie (C++ klient) a itoopie (Java klient). Přečtěte si kovri.conf pro nastavení I2PControl pro Kovri.

Bližší informace

Podrobnosti a specifikace jsou dostupné na stránce I2PControl.