Jump Service

Základy

Ve vašem nakonfigurovaném I2P web prohlížeči můžete využít Jump service pro přeskočení na I2P adresu, kterou nemáte v adresáři. Po té, co jste přeskočili na danou adresu, uloží se do vašeho adresáře.

Bližší informace

V I2P konfigurovaném prohlížeči, navštivte: http://stats.i2p/i2p/lookup.html (dílo vedoucího Java I2P developera zzz)

Následně máte dvě možnosti:

  1. Najít hostname adresy, kterou chcete navštívit a manuálně zkopírovat/vložit výsledek.
  2. Přeskočit na I2P stránku vepsáním I2P hostname (doporučeno)

Použití "najít hostname" (hostname lookup)

Například: po zadání pinkpaste.i2p do Hostname lookup boxu (a odeslání) se objeví return v podobě:

pinkpaste.i2p=m-HrPrIAsdxts0WM~P4mE8mt9P7g-QTaBvu7Gc6Nl0UX7Vwck-i~RvOPfK6W~kfdRvwhNTqevkBL2UF5l36We02Aiywu7kB2xOHRkze68h-Tg2ewvRVwokohguCD2G3wwAEz~7FVda2avYDCb9-N6TfuzxKLnmhPMvbNSjGL7ZsD2p-h207R3-2kvuMV9bfu-K~w9NI9XJhIyufvUnFYc2jnTVg8PbaR4UP57cNaOO2YIMPkbr6~yTcIu9B1sUfHK6-N~6virQDOxW4M-62rjnZkLpaCtkOsXslmCwZI--TkZ6hKi1kXZvNmJRE1rYfffYRFn38zhaqszeETX8HiIvahZhXF5fNumBziYdmLdw8hkuN1A~emU6Xz9g~a1Ixfsq1Qr~guYoOtaw-0rOFxNRS9yMehE-2LCb8c-cAg6z5OdlN4qJDl~ZHgru4d~EHp~BpAK3v7u2Gi-8l1ygVW-1CHVna~fwnbOPN3ANPwh6~~yUit0Cx1f54XiNRn6-nPBQAEAAcAAA==

Kopírovat/vložit toto host=base64 adresa se spáruje s vaším soukromým sumářem.

Přímý "přeskok" (Directly jumping)

Například: po zadání pinkpaste.i2p do Jump boxu (a odeslání) budete automaticky přesměrováni na web a insert the unikátní hostitel se uloží do adresáře.