Kanonický hostitel

Základy

Kanonicky unikátní hostitel je FQDN která se kanonicky rozloží na určenou adresu nebo na skupinu adres. Pozor, nezaměňovat s lokálním unikátním hostitelem.

Bližší informace

Kanonicky unikátní hostitel je určen pomocí vzdálených autoritativních zdrojů, zpravidla přes DNS. Pro rozpoznání jména hostitele (peer's hostname) budete pravděpodobně potřebovat externí zdroj pro rozpoznání, pokud nemáte implementováno následující:

  • databázový soubor podobný souboru hostitele
  • resolver pro interní síť (který nakonec bere z externích zdrojů)

Poznámky