Kryptografický (elektronický) podpis

Základy

Kryptografické metoda pro dokázání vlastnictví určité informace a ověření, že tato informace nebyla nijak změněna poté, co byla podepsána.