Lokální host

Základy

Lokální hostitel je FQDN nadefinovaná vámi s vámi určeným přesměrováním, podobně jako jsou implementovány hostitelské soubory. Pozor, nezaměňovat s kanonickým hostitelem.

Bližší informace

Máte možnost sdílet vaši interpretaci toho, kam je hostitel přesměrován (např., localhost je vždy přesměrován na 127.0.0.1) ale přesměrování nemůže být kanonicky vynuceno (např. někdo jiný má možnost spárovat localhost s volitelnou IP adresou).

Hostitelé ve veřejném sumáři mohou být považováni za kanonické unikátní hostitele v rámci I2P sítě, ale ve finále je vždy můžete re-definovat dle svého.

Poznámky