NTCP

The Basics

NIO-Based TCP (Non-blocking I/O based TCP) je jedním ze dvou šifrovaných přenosů na Kovri.

Podobně jako SSU, primárním účelem NTCP je bezpečný přenos In net I2NP zpráv přes tunely, ale narozdíl od SSU, funguje NTCP výhradně nad zašifrovaným TCP.

Bližší informace

 • Jednotlivé I2NP zprávy jsou předávány poté, co:
  • Byl nastaven TCP protokol
  • Byla nastavena posloupnost (establishment sequence)
 • Používá následující šifrování:
 • Establishment Sequence (posloupnost) má následující fáze:
  • Pre-establishment
  • Establishment
  • Post-establishment nebo "Established"
 • Ze síťové databáze používá následující:
  • Transport name: NTCP
  • Hostitel: IP (IPv4 or IPv6) nebo host name (zkrácená IPv6 adresa (s"::") je povolena)
  • Port: 1024 - 655355

Poznámky

Pro více informací navštivte Java I2P NTCP