Reseed

The Basics

Když poprvé spustíte Kovri (nebo bylo dlouho offline), Kovri bude požadovat seznam partnerských uzlů (list of peers), ke kterým se může připojit, aby mohl provést bootstrap do I2P sítě. Kovri získá tyto partnerské uzly (peers) ze speciálního souboru na reseed serveru. Tento soubor obsahuje různé informace potřebné k tomu, aby se mohl Kovri připojit k I2P partnerským uzlům.

Bližší informace

Kovri má seznam pevně zakódovaných reseed serverů, ze kterých může čerpat. Tyto servery bezpečně poskytují SU3 soubor (podepsaný kryptografickým podpisem) přes Clearnet prostřednictvím protokolu HTTPS. Tento SU3 soubor obsahuje informace potřebné k ověření integrity souboru a jeho obsahu.

Vedle technických elementů potřebných pro potvrzení a zpracování souboru obsahuje tento soubor také další soubory s Router Info, které Kovri a I2P routery používají pro určení lokace a komunikaci s ostatními I2P partnerskými uzly. Tyto partnerské uzly jsou pak uloženy do síťové databáze.