Šifrování

Základy

Z Šifrování:

Šifrování dat je proces, kterým se nezabezpečená elektronická data převádí za pomoci kryptografie na data šifrovaná, čitelná pouze pro majitele dešifrovacího klíče. Šifrování samo o sobě nezabraňuje zachycení volání, ale drží obsah zprávy od zachycujícího.

Bližší informace

Z Šifrování:

V šifrovacím schématu se zamýšlená komunikovaná informace či zpráva (označována jako plaintext), zakóduje pomocí šifrovacího algoritmu a generuje tak šifrovaný text, který je čitelný pouze po dešifrování. Pro technické účely využívá šifrovací schéma zpravidla pseudo-náhodný šifrovací klíč generovaný algoritmem. Principiálně je možné dešifrovat zprávu i bez vlastnictví klíče, ale pro správně nastavená šifrovací schémata by bylo nutné vynaložit velké výpočetní prostředky a schopnosti. Autorizovaný příjemce může snadno dešifrovat zprávu pomocí klíče, který obdrží příjemci od původního odesílatele a nikoli však neautorizovaní zachycovatelé zpráv.

Cílem šifrování je zajistit, že se k daným údajům (textová zpráva nebo i soubor) dostane pouze autorizovaná osoba a přečte si je pomocí dešifrovacího klíče. Ten, kdo není autorizovaný, je vyloučen, protože nemá potřebný klíč k dešifrování a přečtení přenášené informace.

Kovri

Kovri implementuje různé druhy šifrování v nejméně 4 základních podobách:

Pro více informací o šifrování a o kryptografických podpisech používaných v Kovri a I2P navštivte Java I2P Kryptografii