Škálovatelnost

Základy

Monero nemá napevno zakódovanou velikost bloku, což znamená, že narozdíl od Bitcoinu nemá 1MB limit a umožňuje tak škálovat. Nicméně sankční mechanismus je u odměny za vytěžení zabudován do protokolu aby bylo zamezeno přehnanému nárůstu velikosti bloku: Nová velikost bloku (NBS) je porovnána s mediánem M100 posledních 100 bloků. Pokud je NBS>M100, odměna za vytěžený blok se kvadraticky snižuje v závislosti na tom, o kolik NBS překročí M100. Např. pokud NBS je o[10%, 50%, 80%, 100%] vyšší než M100, nominální hodnota odměny za vytěžený blok se sníží o [1%, 25%, 64%, 100%]. Obecně řečeno, bloky větší než 2*M100 nejsou povoleny a bloky <= 60kB jsou vždy bez sankce.