Spend Key

Základy

Jeden ze dvou párů soukromých a veřejných kryptografických klíčů, které má každý účet. soukromý spend key se používá pro útratu prostředků z vašeho účtu.

Bližší informace

Soukromý spend key je 256-bitový integer sloužící k podepsání Monero transakcí. Vzhledem k aktuálnímu determenistickému způsobu derivace klíčů oficiální peněženky je soukromý spend key alternativou k mnemonickému seedu. Může být použit k odvození všech ostatních klíčů daného účtu.