SSU

Základy

Secure Semi-reliable UDP je jedním ze dvou šifrovaných přenosů v Kovri.

Podobně jako NTCP je primárním účelem SSU bezpečný přenos In net I2NP zpráv přes tunely, ale na rozdíl od NTCP funguje SSU výhradně nad zašifrovaným UDP.

Bližší informace

  • Stejně jako NTCP, je SSU connection-oriented, point-to-point způsob přenosu dat.
  • Nazýván semi-reliable neboli "polo-důvěrný", protože SSU opakovaně přeposílá nepotvrzené zprávy (až do maximálního povoleného počtu, pak je opomine)
  • SSU také poskytuje několik unikátních služeb (navíc ke své funkci vytvářet vrstvu pro přenos):

Poznámky

Pro více informací navštivte Java I2P SSU.