Sumář

Základy

Sumář je soubor se seznamem .i2p hostitelů spárovaných s jejich cílovými destinacemi. Sumáře jsou využívány adresářem.

Bližší informace

Podobně jako hostitelský soubor může na internetu propojit hostitele s konkrétní adresou, sumář páruje .i2p adresu s base64 adresou v následujícím formátu (bez mezer): host=address

Konkrétněji pak sumář páruje lokálního hostitele s base64 adresou.

Příklad:

anonimal.i2p=AQZGLAMpI9Q0l0kmMj1vpJJYK3CjLp~fE3MfvE-e7KMKjI5cPOH6EN8m794uHJ6b09qM8mb9VEv1lVLEov~usVliTSXCSHuRBOCIwIOuDNU0AbVa4BpIx~2sU4TxKhoaA3zQ6VzINoduTdR2IJhPvI5xzezp7dR21CEQGGTbenDslXeQ4iLHFA2~bzp1f7etSl9T2W9RID-KH78sRQmzWnv7dbhNodMbpO6xsf1vENf6bMRzqD5vgHEHZu2aSoNuPyYxDU1eM6--61b2xp9mt1k3ud-5WvPVg89RaU9ugU5cxaHgR927lHMCAEU2Ax~zUb3DbrvgQBOTHnJEx2Fp7pOK~PnP6ylkYKQMfLROosLDXinxOoSKP0UYCh2WgIUPwE7WzJH3PiJVF0~WZ1dZ9mg00c~gzLgmkOxe1NpFRNg6XzoARivNVB5NuWqNxr5WKWMLBGQ9YHvHO1OHhUJTowb9X90BhtHnLK2AHwO6fV-iHWxRJyDabhSMj1kuYpVUBQAEAAcAAA==
  1. anonimal.i2p je lokální hostitel
  2. = je separátor
  3. Vše, co zbyde je base64 adresa

Typy sumářů

Kovri rozlišuje dva typy sumářů veřejný and soukromý.

Veřejný sumář:

  • se používá pro bootstrapping základních služeb (IRC, email, Monero, atd.)
  • je statický a obnovuje se každých 12 hodin ze serveru s Monero adresářem
  • dovoluje vám bezpečně sdílet sumář s kýmkoli, protože je veřejně přístupný (každý s kým sdílíte veřejně přístupný sumář, bude mít možnost spárovat jméno hostitele s cílovou destinací tak, jako vy).

Soukromý sumář:

  • je výhradně pro soukromé užití (pro vás) a není sdílen s ostatními, pokud explicitně nezvolíte možnost sdílení souboru.
  • defaultní soubor je private_hosts.txt ve vašem Data Directory

Aktualizace soukromého sumáře

Pro manuální aktualizace vašeho sumáře využijte Jump Service. Aktualizovaný sumář se nahraje do adresáře a bude připraven k použití.

Poznámky

Pro postup jak odebírat více sumářů, přejděte na návod pro uživatele.