Účet

Základy

Ti, kteří mají zkušenost s předchůdci Monera, budou pravděpodobně již seznámeni s pojmem peněženka. V Moneru toto nazýváme účtem, konkrétněji jde o soukromý účet ve vlastnictví uživatele, který s ním nakládá.

Váš účet obsahuje všechny Monero transakce, které jste kdy odeslali či obdrželi. Zůstatek představuje sumu všech jednotek Monero, které jste obdrželi po odečtení Monera, které jste odeslali. Když budete Monero používat, možná si všimnete, že váš účet má dva zůstatky, zamčený a nezamčený. Nezamčený zůstatek představuje prostředky, které můžete použít okamžitě, a zamčený zůstatek představuje prostředky, které okamžitě použít nemůžete. Můžete také obdržet transakci, která má nastavený čas pro odemčení nebo jste možná Monero odeslali a nyní čekáte na to, až se Vám do peněženky vrátí přeplatek. Obě tyto situace mohou vést k tomu, že jsou vaše prostředky po určitou dobu uzamčeny.

Klíčovým rozdílem mezi tradiční elektronickou měnou a Monerem je to, že Monero účet je skutečně výhradně pod vaší kontrolou, zpravidla na vašem počítači a nikdo jiný k němu nemá přístup, pokud dodržujete základní bezpečnostní pravidla.

Více účtů

Vytvoření Monero účtu je zdarma a nejsou Vám za jeho vedení účtovány žádné poplatky. Ty se platí pouze za individuální transakce přičemž jsou přičteny jako odměna těžařům.

To znamená, že každý jednotlivec si může jednoduše vytvořit Monero účet pro sebe, ale i třeba společný účet s partnerem nebo oddělené účty pro své děti. Stejně tak je zde možnost pro firmy, aby si otevřely účet pro každou divizi či skupinu zvlášť. Monero má velmi nízké transakční poplatky, takže vyzkoušet si převod mezi jednotlivými účty vás nepřijde draho.

Kryptografické klíče

Monero funguje na kryptografickém principu známém jako veřejný/soukromý kryptografický klíč nebo asymetrická kryptografie, která je detailně popsána v tomto článku na Wikipedii.

Váš účet je založen na dvou klíčích, spend key a view key. spend key je unikátní v tom, že jde o jediný klíč potřebný k útratě vašich Monero prostředků, zatímco view key vám umožní zviditenit vaše transakce třetí straně, například z důvodu verifikace nebo pro daňové účely. Tyto klíče ve vašem účtu hrají důležitou roli také pro zajištění bezpečnosti Monero transakcí.

Pro oba dva pak musíte jejich soukromé klíče držet v bezpečí, aby byl v bezpečí váš účet. Naopak veřejné klíče jsou logicky veřejné (jsou součástí adresy vašeho Monero účtu). U normálních soukromých/veřejných klíčů v rámci kryptografie by vám někdo mohl zaslat soukromou zprávu a zašifrovat ji pomocí některého z vašich veřejných klíčů a vy byste pak byly schopni zprávu dekódovat prostřednictvím soukromých klíčů.

Záloha vašeho účtu

Pokud nakládáte s vaším Monero účtem pomocí soukromého spend key, jste vy a pouze vy zodpovědní za bezpečnost vašich prostředků. Naštěstí má ale Monero velmi jednoduchý způsob, jak váš účet zálohovat. Když si budete poprvé zakládat Monero účet, bude Vám přidělen tzv. mnemonický seed unikátní pro váš účet, který obsahuje 13 nebo 25 slov ve vámi vybrané řeči. Tento seed je to jediné, co potřebujete k obnově vašeho účtu a je tedy nezbytně nutné, abyste si jej někam zapsali a uložili na bezpečné místo. Nikdy seed neukládejte na místo nebo způsobem, který by umožňoval jeho získání někým jiným.

Seznam jazyků, pro seed vaší peněženky:
0 : Deutsch
1 : English
2 : Español
3 : Français
4 : Italiano
5 : Nederlands
6 : Português
7 : русский язык
8 : 日本語
9 : 简体中文 (中国)
10 : Esperanto
Enter the number corresponding to the language of your choice: 1
Generated new wallet: 4B15ZjveuttEaTmfZjLVioPVw7bfSmRLpSgB33CJbuC6BoGtZrug9TDAmhZEWD6XoFDGz55bgzisT9Dnv61sbsA6Sa47TYu
view key: 4130fa26463d9451781771a8baa5d0b8085c47c4500cefe4746bab48f1d15903
**********************************************************************
Your wallet has been generated.
To start synchronizing with the daemon, use "refresh" command.
Use "help" command to see the list of available commands.
Always use "exit" command when closing monero-wallet-cli to save your
current session's state. Otherwise, you might need to synchronize 
your wallet again (your wallet keys are NOT at risk in any case).

PLEASE NOTE: the following 25 words can be used to recover access to your wallet. Please write them down and store them somewhere safe and secure. Please do not store them in your email or on file storage services outside of your immediate control.

aunt knuckle italics moisture hawk thorn iris abort
chlorine smog uphill glass aptitude nowhere sewage plywood
dual relic fierce divers anvil nodes bubble cabin abort
**********************************************************************
Starting refresh...
Refresh done, blocks received: 21939              
Balance: 0.000000000000, unlocked balance: 0.000000000000
Background refresh thread started
[wallet 4B15Zj]: █

Jak je vidět na příkladu výše, je opravdu důležité si vygenerovaná slova uložit na nějakém bezpečném místě. Pokud se bojíte toho, že byste je mohli u vás doma ztratit, můžete zvážit například složení kopie do advokátní úschovy nebo do bezpečnostní schránky. Dále je také vhodné uložit slova tak, aby nebylo na první pohled zřejmé, že se jedná o mnemonický seed, takže například zašifrovat je do dopisu nebo jako součást dalších poznámek.

Další vhodné bezpečnostní postupy

Vedle zálohování mnemonického seedu tak, abyste mohli svůj účet v případě ztráty dat obnovit, je vhodné dodržovat další standardní bezpečnostní postupy. Vygenerujte si bezpečné heslo při zakládání lokálního Monero účtu (tak aby bylo odlišné od MyMonero a dalších služeb fungujících prostřednictvím internetových účtů).

Nikomu heslo do svého Monero účtu za žádných okolností neprozrazujte, protože může posloužit k přístupu k Moneru na vašem počítači i bez znalosti vašeho mnemonického seedu. Navíc je vhodné používat funkční antivirus v aktuální verzi, zejména na počítačích s operačním systémem Windows. Na závěr buďte opatrní při klikání na emailové odkazy nebo na odkazy na neznámých či nevěrohodných stránkách, protože malware, který se takto dostane na váš počítač, může čekat až se přihlásíte na váš Monero účet a pak prostředky ukrást.

Odkázání vašeho účtu blízkým

Zpřístupnění vašeho účtu vašim blízkým v případě, že se vám něco stane, je velmi jednoduché, stejně jako vlastní zálohování účtu. Jednoduše dejte váš mnemonický seed do závěti nebo ho uložte na nějaké jiné bezpečné místo, které bude vašim blízkým zpřístupněno po vaší smrti. Výhodou takové možnosti je to, že vaši blízcí nebudou muset čekat dlouhé měsíce na to, až jim nějaká třetí strana prostředky vydá.