Zpráva

Základy

Zprávy (existující na vrcholu přenosové vrstvy), obsahují různé typy informací, které síť potřebuje, ale co je nejdůležitější, všechno, co vidíte, děláte nebo pošlete, se bude přenášet formou zprávy.

V I2P existují dva základní typy zpráv:

V podstatě: tunelové zprávy obsahují I2NP útržky zpráv, které jsou však znovu pospojovány po cestě tunelem.

Bližší informace

I2NP zprávy jsou hodně podobné tunelovým zprávám, takže je při čtení Java I2P specifikací snadné pojem zprávy zaměnovat:

  1. Za prvé, brána tunelu posbírá několik I2NP zpráv a předpřipraví je na tunelové zprávu pro doručení.
  2. Dále brána zašifruje předpřipravená data a předá je prvnímu segmentu směrování.
  3. Tento partnerský uzel a další účastníci v tunelu odkryjí jednu vrstvu šifrování pro kontrolu, že nejde o duplikát a přepošlou ji dalšímu partnerskému uzlu.
  4. Nakonec dané tunelové zprávy dorazí až k endpointu kde se I2NP zprávy původně zabalené branou opět pospojují a jsou přeposlány dle požadavku.

Poznámky