About Monero

Stručná historie

Monero bylo spuštěno v dubnu 2014. Šlo o férové, předem oznámené spuštění CryptoNote referenčního kódu. Nebyla zde vůbec fáze premine nebo instantmine a tak žádná část odměny za vytěžený blok nejde vývojářům. Více informací najdete v původním Bitcointalk vlákně. Zakladatel Monera navrhl několik kontroverzních změn, s kterými komunita nesouhlasila. A tak došlo k rozporům, které vyvrcholily tím, že Monero Core team projekt tzv. forknul a komunita následovala tento nově vzniklý Core Team. Core Team je od té doby tím, kdo na projekt dohlíží.

Monero od svého vzniku představilo několik velkých zlepšováků. Blockchain byl migrován na jinou databázi s vhodnější strukturou, aby mohl nabídnout lepší účinnost a flexibilitu, dále byla nastavena minimální velikost kruhových podpisů tak, aby byly veškeré transakce anonymní už z pověření, v neposlední řadě pak byl uveden prvek RingCT, který kryje veškeré hodnoty transakcí. Téměř všechna zlepšení cílila na vylepšení bezpečnosti a anonymizace nebo na usnadnění používání měny. Monero je i nadále vyvíjeno tak, aby plnilo nastavené cíle primárně v oblasti bezpečnosti a soukromí, sekundárně v oblasti užití a účinnosti.

Naše hodnoty

Monero je víc než jen technologie. Jde také o samotné hodnoty, které technologie představuje. Některé z klíčových myšlenek jsou uvedeny níže.

Bezpečnost

Uživatelé musí se svými transakcemi Moneru bezpodmínečně důvěřovat, bez možnosti ohrožení nějakou chybou či útokem. Monero přenechává plnou odměnu za vytěžený blok těžařům, které považuje za nejklíčovější členy sítě, protože poskytují požadovanou bezpečnost. Transakce jsou chráněny pomocí kryptografie, která využívá ty nejposlednější a nejodolnější šifrovací nástroje.

Ochrana soukromí

Monero bere ochranu soukromí velmi vážně. Monero musí mít schopnost ochránit uživatele před právními postihy a v extrémních případech i před trestem smrti. Tato vysoká úroveň ochrany musí být dostupná pro všechny uživatele, bez ohledu na jejich technologické znalosti a povědomí o fungování Monera. Uživatel potřebuje důvěřovat Moneru tak, aby neměl potřebu měnit své platební zvyky ze strachu, že je rozpoznají ostatní.

Decentralizace

Monero se zavázalo poskytnout maximální stupeň decentralizace. S Monerem tak nemusíte důvěřovat v síti nikomu dalšímu, není kontrolováno nějakou větší skupinou. Uveřejněný "proof of work" algoritmus umožňuje snadnou Monero těžbu na běžných počítačích, což znemožňuje, aby někdo vykonával většinu těžební činnosti. Uzly (nodes) se vzájemně připojují pomocí I2P aby se zamezilo prosáknutí důvěrných informací o transakci či cenzuře. Rozhodnutí ohledně vývoje jsou transparentní a veřejně přístupná k diskuzi. Záznamy z meetingu developerů jsou publikovány v plném znění a veřejně přístupné komukoli.