Jak importovat Monero Blockchain z externího zdroje

Jak importovat Blockchain do Monero GUI peněženky (Windows)

Krok č. 1

Stáhněte si aktuální bootstrap z https://downloads.getmonero.org/blockchain.raw; pokud importujete Blockchain odjinud, můžete tento krok přeskočit.

Krok č. 2

Najděte si cestu (path) své Monero peněženky (složka, kam jste si peněženku rozbalili). Například ta moje vypadá takto:

D:\monero-gui-0.10.3.1

Vaše cesta může vypadat jinak, v závislosti na tom, kam jste se rozhodli peněženku stáhnout a jakou verzi Monero peněženky máte.

Krok č. 3

Najděte cestu (path) staženého Blockchainu, příklad té mé vypadá takto:

C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw

Vaše může vypadat jinak v závislosti na tom, kam jste si blockchain uložili.

Krok č. 4

Otevřete okno příkazového řádku. To uděláte zmáčknutím Windows tlačítka + R a do popupu vepište CMD

Krok č. 5

Nyní se přes CMD okno potřebujete dostat k cestě (path) vaší Monero peněženky. To uděláte následovně. Napište:

cd C:\YOUR\MONERO\WALLET\FILE\PATH\HERE

Bude to vypadat nějak takto:

cd D:\monero-gui-0.10.3.1

Pokud je vaše Monero peněženka na jiném disku, můžete použít DriveLetter: (písmeno disku), pokud je vaše Monero peněženka například na disku D, pak váš cd příkaz bude vypadat takto: D:

Krok č. 6

Nyní zadejte do příkazového řádku toto:

monero-blockchain-import --verify 1 --input-file C:\YOUR\BLOCKCHAIN\FILE\PATH\HERE

Já bych například napsal:

monero-blockchain-import --verify 1 --input-file C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw

Pokud jste si Blockchain stáhli z důvěrného a uznávaného zdroje, můžete nastavit verify 0, to sníží čas potřebný pro synchronizaci Blockchainu.

Krok č. 7

Poté, co se Blockchain zesynchronizuje, můžete Monero peněženku normálně otevřít. Stažený soubor blockchain.raw nyní můžete smazat.

Author: Kee Jefferys