Monero nástroje

monero-wallet-cli

monero-wallet-cli je software který se synchronizuje s Monero kmenem. Jde o konzoli, pomocí které dochází k řízení účtu. Zatímco bitcoinová peněženka řídí účet i blockchain, Monero toto odděluje: monerod se stará o blockchain a monero-wallet-cli se stará o účet.

Tento návod vám ukáže, jak provést různé operace v uživatelském rozhraní (UI) monero-wallet-cli UI. V následujícím postupu se předpokládá, že pracujete s nejaktuálnější verzí Monera a již jste si vytvořili účet.

Kontrola zůstatku

Protože jsou blockchain a peněženka oddělené programy, mnoho uživatelů monero-wallet-cli musí pracovat s daemonem. Sem spadá i vyhledávání příchozích transakcí pro váš účet. Po spuštění monero-wallet-cli a monerod, zadejte balance.

Příklad:

Tím stáhnete z daemonu bloky, které peněženka neviděla a aktualizujete tak svůj zůstatek. Běžně tento proces probíhá na pozadí přibližně jednou za minutu. Pro zobrazení zůstatku bez aktualizace:

balance
Balance: 64.526198850000, unlocked balance: 44.526198850000, including unlocked dust: 0.006198850000

V tomto případě je Balance váš celkový zůstatek. unlocked balance je disponsibilní zůstatek. Nově obdržené transakce vyžadují 10 konfirmací na blockchainu aby byly odemčeny. unlocked dust představuje velmi malé částky neutracených výstupů, které se mohly na vašem účtu nahromadit.

Posílání Monera

Budete potřebovat standardní adresu na kterou budete chtít platit (dlouhý řetězec začínající číslicí 4) a případně payment ID, pokud ho protistrana vyžaduje. V druhém případě vám protistrana možná poskytne integrovanou adresu, což je kombinace obojího zabalená do jedné adresy.

Posílání prostředků na standardní adresu:

transfer ADDRESS AMOUNT PAYMENTID

Přepište ADDRESS na adresu, na kterou chcete platit, AMOUNT na monero částku, kterou chcete odeslat a PAYMENTID na získané payment ID. Payment ID hodnota není povinná. Pokud jej protistrana nevyžaduje, pak tuto hodnotu vynechte.

Posílání prostředků na integrovanou adresu:

transfer ADDRESS AMOUNT

V případě integrované adresy je hodnota payment ID povinná.

Určete počet výstupu pro transakci

transfer MIXIN ADDRESS AMOUNT

Přepište MIXIN na počet požadovaných výstupů. Pokud jej neurčíte, defaultní hodnota je 4. Výchozí (defaultní) nastavení můžete s klidem použít, ale můžete číslo i navýšit, pokud si přejete zahrnout více výstupů. Čím vyšší číslo, tím objemnější transakce a tím pádem i vyšší poplatky.

Přijímání Monera

Pokud máte svou vlastní monero adresu, stačí ji předat protistraně.

Vaši adresu naleznete pomocí příkazu

address

Vzhledem k anonymitě Monera neuvidíte původce transakce. Pokud jej chcete vidět, například pro dobropisování konkrétního zákazníka, budete potřebovat znát jeho Payment ID, což je doplňkový volitelný tag, který se připojí k dané transakci). Pro zjednodušení celého procesu můžete vygenerovat adresu, která již náhodné Payment ID obsahuje:

integrated_address

Tento příkaz generuje náhodné payment ID a máte tak adresu, která obsahuje váš účet i payment ID zároveň. Pokud chcete zvolit konkrétní payment ID, můžete tak učinit pomocí:

integrated_address 12346780abcdef00

Platby odeslané na integrovanou adresu generovanou z vašeho účtu se na váš účet připíší s připojeným payment id, takže od sebe můžete jednotlivé platby odlišit.

Jak poskytnout potvrzení o provedené platbě

Pokud zaplatíte nějakému obchodníkovi a ten vám tvrdí, že platbu neobdržel, budete potřebovat protistraně (nebo i třetí straně) poskytnout nějaký důkaz o tom, že jste platbu skutečně odeslali. Monero je anonymní, tudíž nemůžete jednoduše ukázat transakci na blockchainu, protože tam není viditelné, kdo ji odeslal a přijmul. Nicméně poskytnutím soukromého klíče dané transakce druhé straně bude tato strana schopná zjistit, jestli tato transakce obsahovala platbu monerem na nějakou konrétní adresu. Mějte na paměti, že ukládání těchto "per transaction" klíčů je defaultně deaktivováno takže tuto funkci budete muset aktivovat před odesláním platby, pokud očekáváte, že tento klíč budete potřebovat.

set store-tx-info 1

tx key můžete získat z předchozí transakce:

get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Zadejte Id transakce, pro kterou klíč potřebujete. Nezapomínejte, že platba mohla být rozdělena na více transakcí, pak budete potřebovat klíčů několik. Tento klíč (nebo klíče) můžete poslat komukoli, o kom usoudíte, že potřebuje potvrzení o provedené platbě. Posíláte klíč, transaction id a adresu na kterou jste prováděli platbu. Nezpomínejte, že třetí strana - pokud zná vaši adresu - uvidí i jak velký přebytek se vám vrátil zpět do peněženky.

Pokud jste vy tou "třetí stranou" (někdo poskytuje potvrzení o provedené transakci vám), můžete si to zkontrolovat následovně:

check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS

Přepište TXID, TXKEY a ADDRESS na ID transakce, per-transaction klíč a cílovou adresu, která vám byla poskytnuta. monero-wallet-cli pak transakci překontroluje a dá vám vědět, kolik monera bylo v rámci této transakce převedeno na udanou adresu.

Možnost potvrzení/zrušení platby

Pokud chcete nastavit finální potvrzení platby před odesláním:

set always-confirm-transfers 1

Jak dohledat platbu provedenou na váš účet

Pokud jste obdrželi platbu na konkrétní payment ID, můžete ji najít následovně

payments PAYMENTID

Můžete zadat i více payment ID najednou.

V obecnější rovině můžete prohlížet příchozí a odchozí platby pomocí:

show_transfers

Dále můžete nastavit výšku bloku pro zobrazení transakcí pouze v blízké minulosti nebo nastavit zobrazení pouze příchozích nebo pouze odchozích transakcí. Například,

show_transfers in 650000

zobrazí pouze transakce následující po bloku 650000. Můžete nastavit rozmezí výšky bloku.

Pokud chcete těžit, můžete tak zadat příkaz v peněžence:

start_mining 2

Tím začnete těžit prostřednictvím daemona na dvou jádrech procesoru. Mějte na paměti, že se jedná o těžení v sólo režimu a může trvat nějakou dobu než dojde k nalezení nějakého bloku. Pro zastavení těžby zadejte:

stop_mining