Obnova peněženky ze soukromého klíče

Obnovit peněženku pomocí soukromých klíčů (přes příkazový řádek) je velmi jednoduché. Pokud máte potřebné informace, tento průvodce vám pomůže vaši peněženku snadno obnovit. Poznámka: k obnově pomocí klíčů NEPOTŘEBUJETE znát heslo.

Potřebujete celkem 3 údaje z vaší peněženky nebo vaše .keys soubory, které tyto údaje obsahují a heslo pro dešifrování. 3 komponenty z peněženky, které budete potřebovat

  1. Address
  2. Secret Spendkey
  3. Secret Viewkey

Poté zadejte příkaz:

./monero-wallet-cli --generate-from-keys New_Wallet_Name.abc

Následně budete dotázáni na adresu, spendkey a viewkey a nakonec heslo pro obnovenou peněženku.

Pokud jste zadali správné parametry, dojde k obnově peněženkových souborů a budete mít možnost nastavit si nové heslo.

Pokud narazíte na problém, zkuste zadat příkaz ./monero-wallet-cli --help který vám nabídne možnosti pro startup peněženky. Jakmile se dostanete do peněženky, spusťte příkaz help pro zobrazení nápovědy příkazů dostupných pro vaši peněženku.