Jak poskytnout potvrzení o platbě

Pokud posíláte peníze druhé straně, která následně rozporuje, že platba proběhla, máte možnost poskytnout potvrzení o proběhlé platbě.

U Bitcoinu se toto děje zpravidla prostřednictvím kontroly transaction ID, kde jsou viditelné adresy odesílatele a příjemce společně s převáděnou částkou.

Monero je ale anonymní, tyto informace nejsou na blockchainu viditelné. Postup je tedy trochu složitější.

Aby mohla dokázat Charlie, že odeslala peníze Bobovi, Alice potřebuje tři informace:

  • transaction ID, stejně jako u Bitcoinu
  • Bobovu adresu, stejně jako u Bitcoinu
  • klíč transakce, což je novinka u Monera a dalších CryptoNote měn.

Když Alice uskutečnila transakci, došlo k automatickému generování jednorázového klíče pro tuto konrétní transakci. Alice jej může získat v monero-wallet-cli (nový název pro starou peněženku simplewallet)

get_tx_key TXID

Alice by zadala své transaction ID namísto TXID placeholdera. Pokud vše půjde dobře, zobrazí se jednorázový klíč pro danou transakci.

Mějte na paměti, že toto bude fungovat pouze v případě, že monero-wallet-cli má v nastavení "save transaction keys" - ukládání klíčů transakce. Pro kontrolu:

set

Pokud je set 0, přepište jej na 1:

set store-tx-info 1

Alice nyní může poslat Charlie klíč transakce spolu s transaction ID a Bobovou adresou.

Poznámka: pokud bylo provedeno více transakcí, tyto kroky musí být provedeny pro každou z nich zvlášť.


Charlie nyní obdržela všechny tři informace a chce zkontrolovat, jestli Alice říká pravdu: hurá na blockchain, Charlie zadá do monero-wallet-cli:

check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS

Informace, které Alice zadala namísto údajů placeholdera, monero-wallet-cli nyní použije klíč transakce pro dešifrování a zobrazení, kolik přesně bylo převedeno touto transakcí na tuto adresu. Charlie si to samozřejmě bude chtít ověřit i s Bobem, že je tato adresa skutečně jeho, stejně jako u Bitcoinu.

Alternativou je získat klíč transakce v GUI v History tab. Klikněte na podrobnosti každé jednotlivé transakce pro získání klíče.

Poznámka: pokud bylo provedeno více transakcí, tyto kroky musí být provedeny pro každou z nich zvlášť.