Jak těžit v poolu s xmr-stak-cpu

Jak si vybrat pool

Vybrat si můžete z několika poolů, jejich seznam je dostupný na moneropools.com. Těžení ve větších poolech má většinou výhodu častější výplaty, ale těžba v menších poolech pomáhá udržovat síť decentralizovanou.

Jak vybrat CPU miner

Stejně jako u poolů jsou možnosti široké. Při výběru byste se měli řídit hardwarem, který chcete k těžbě používat. Tento návod bude používat pouze CPU miner s použitím xmr-stak-cpu. Alternativou je wolf's CPUMiner a sgminer-gm. Jejich konfigurace je ale mírně odlišná a nebude v tomto návodu rozebrána.

Pro systém Windows

Pokud využíváte Windows, developer xmr-stak-cpu nabízí binaries ke stažení na GitHub release page.

Stáhněte si xmr-stak-cpu-win64.zip a rozbalte jej někam, kde ho později snadno najdete.

Pro další operační systémy

Pokud nepoužíváte Windows, budete muset dát dohromady xmr-stak-cpu sami, což naštěstí není tak těžké, jak by se mohlo zdát. Než budete moci miner sestavit, bude nutné nainstalovat některé prerekvizity.

Pro Debian-based distros:

sudo apt-get install libmicrohttpd-dev libssl-dev cmake build-essential

Pro Red Hat based distros:

sudo yum install openssl-devel cmake gcc-c++ libmicrohttpd-devel

Následně pomocí cmake vygenerujete build soubory, spusťte make a zkopírujte config soubor:

mkdir build-$(gcc -dumpmachine)
cd $_
cmake ../
make -j$(nproc)
cp ../config.txt bin/
cd bin

Ještě neslavte, miner musí být nakonfigurován. Po spuštění mineru by se Vám měl zobrazit blok textu pro zkopírovat/vložit

image1

otevřete config.txt a nahraďte dva "cpu_threads_conf" řádky textem, který jste teď zkopírovali. Poté by to mělo vypadat nějak takto:

image2

Scrollujte níže až v souboru uvidíte řádky obsahující "pool_address". Nahraďte obsah druhého setu textu v uvozovkách adresou a portem poolu, který jste si dříve vybrali. Tyto informace najdete na webu poolu.

V adrese peněženky vložte adresu peněženky do uvozovek. Pole pro heslo můžete nechat prázdné, pokud pool nestanoví jinak.

Poté by měla vaše konfigurace vypadat nějak takto:

image3

Spuštění mineru

Uložte config soubor a spusťte miner!

image4

Některé pooly umožňují sledovat hashrate vložením vaší adresy na jejich web. Vaši hashrate můžete sledovat i stisknutím tlačítka h.

Tuning mineru

Občas můžete narazit na zprávy jako je tato:

[2017-07-09 12:04:02] : MEMORY ALLOC FAILED: mmap failed

To znamená, že svou hashrate můžete navýšit až o 20%, pokud povolíte large pages (velké stránky).

Large pages na Linuxu

Nejdřív vypněte miner (pokud běží), zadejte následující příkazy, které povolí large pages a spusťte miner jako root:

sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=128
sudo ./xmr-stak-cpu

Large pages na Windows

Převzato z config.txt:

Umožnění alokace large pages je ve výchozím nastavení. To znamená, že na Windows zvolíte "Run as Administrator" a upravíte nastavení group policies na "enable locking large pages". Zde jsou kroky z MSDN

  1. V menu Start klikněte Run Do otevřeného okna napište gpedit.msc.
  2. Na Local Group Policy Editor otevřete konfiguraci počítače (Computer Configuration) a otevřete Windows nastavení.
  3. Otevřete Security Settings a pak Local Policies.
  4. Otevřete složku User Rights Assignment.
  5. Policies se zobrazí v podokně details.
  6. V podokně dvojklikněte na Lock pages in memory.
  7. V Local Security Settings - zamkněte stránky v memory dialog boxu, klikněte na Add User or Group.
  8. V Select Users, Service Accounts nebo Group dialog boxech přidejte účet, na kterém miner poběží.
  9. Pro dokončení proveďte restart počítače.