Monero nástroje

monerod

monerod je daemon software patřící do Monero kmene. Jde o programovou konzoli řídící blockchain. Zatímco bitcoinová peněženka řídí účet i blockchain, Monero toto odděluje: monerod se stará o blockchain a monero-wallet-cli se stará o účet.

Tento návod předpokládá, že už máte nastaven váš VPS účet a používáte SSH pro přenos do konzole serveru.

Linux, 64-bit (Ubuntu 16.04 LTS)

Ujistěte se, že port 18080 je otevřený

monerod využívá tento port pro komunikaci s dalšími uzly na Monero síti.

Příklad, s ufw: sudo ufw allow 18080 Příklad s iptables: sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT

Stáhněte si aktuální Monero Core binaries

wget https://downloads.getmonero.org/linux64

Vytvořte si directory a rozbalte soubory

mkdir monero
tar -xjvf linux64 -C monero

Spusťte daemonan

cd monero
./monerod

Možnosti:

Zobrazit seznam všech možností a nastavení:

./monerod --help

Spustit daemona na pozadí

./monerod --detach

Sledujte výstup z monerod, když běží jako daemon:

tail -f ~/.bitmonero/bitmonero.log

Udržujte VPS bezpečnou s automatickou aktualizací:

https://help.ubuntu.com/community/AutomaticSecurityUpdates